• Pga av Covid-19 har vi längre leveranstider ohc jobba på att ni ska få varorna så fort som möjligt

Värför hydroponisk odling?

1 Ökad effektivitet: Hydroponics möjliggör kontroll av alla faktorer som påverkar växttillväxt, såsom temperatur, fuktighet, ljus och näringsnivåer. Detta innebär att växter kan odlas i en mycket mer effektiv och kontrollerad miljö, vilket resulterar i snabbare tillväxt och högre avkastning.

 

2 Minskad vattenanvändning: Traditionella jordbruksmetoder kan använda mycket vatten, men hydroponiska system kan avsevärt minska mängden vatten som behövs för att odla växter. Detta beror på att vattnet kontinuerligt återvinns och växterna odlas i ett slutet system. 

3 Rymdbesparande: Hydroponics kan göras i ett litet område, vilket gör det idealiskt för stadsområden och för människor som har begränsat utrymme för trädgårdsarbete. Inomhus hydroponiska system möjliggör trädgårdsarbete året runt, oavsett väderförhållanden.